Nyheter » 2016 » Desember » Strategidokument for Mjøndalen I.F

SØK

Kontaktinfo MIF

Mjøndalen IF
Hagatjernveien 17
3050 Mjøndalen
post@mif.no

Billettkjøp kamper Mjøndalen Fotball

Kontakt oss

Grasrotandelen

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

Strategidokument for Mjøndalen I.F


02.12.2016

Hovedlinjer for 2017-2019 nedfelt i et dokument.

Med full støtte fra hele foreningen har styret i Mjøndalen I.F de siste årene fulgt noen hovedlinjer for videre utvikling. Vesentlige elementer er nå felt ned i Styrets strategidokument for 2017-2019. Dokumentet skal rulleres årlig. De retningene som er angitt i dokumentet gjør det enklere å foreta valg i hverdagen. Også i gruppene vil det frem mot årsmøtet våren 2017 bli satt noen overordnede linjer for den enkelte gruppes utvikling.

Styerts stategidokument vil til enhver til ligge åpent på mif.no og kan leses her

Mjøndalen Idrettsforening © 2004-17

Innholdsoversikt - Siteman CMS